Trụ sở chính

Trụ sở chính _DIA_CHI_: Lô 6, Cụm CN Lai Xá, Xã Kim Chung, H. Hoài Đức, TP Hà Nội
_DIEN_THOAI_: 024 66 806 795 - Hotline: 0966 966 205 - 0966 966 231 -
_EMAIL_: sales@intech-group.vn
Văn phòng & Nhà máy _DIA_CHI_: Lô 5+6 Khu Công Nghiệp Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, TP. Hà Nội
_DIEN_THOAI_: 024 66 806 795 - Hotline: 0966 966 205 - 0966 966 132 -
_EMAIL_: sales@intech-group.vn