Chính sách chất lượng
Intech Group cam kết tập trung tất cả các nguồn lực để đảm bảo thực hiện triệt để chính sách chất lượng:
 
1. Thoả mãn tối đa mong muốn và lợi ích của khách hàng bằng “Sản phẩm chất lượng – Dịch vụ chuyên nghiệp – Giá thành cạnh tranh”, luôn lắng nghe và thấu hiểu khách hàng để không ngừng nâng cao năng lực, cải tiến chất lượng sản phẩm, dịch vụ;
 
2. Đặt con người là trọng tâm, luôn chú trọng đến đào tạo và phát triển nguồn nhân lực;
 
3. Áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 hiện hành và cải tiến liên tục hệ thống quản lý của công ty để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất và kinh doanh;

4. Chất lượng sản phẩm được xác định rõ và thực hiện triệt để tại từng khâu, từng bộ phận và từng nhân viên;
 
5. Chỉ những sản phẩm đảm bảo chất lượng mới đến được khách hàng nhằm xây dựng niềm tin chất lượng và xây dựng thương hiệu Intech;
 
6. Đối với nhà cung cấp thì hợp tác chân thành và hỗ trợ cùng phát triển, hướng tới khách hàng;
 
Intech Group 
Tổng giám đốc
Đã ký